ข่าวสารและกิจกรรม / Events & Activities

งานให้ความรู้ประชาชน หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
Sept. 29, 2018 - งานให้ความรู้ประชาชน หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

รายละเอียด


งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 12
Dec. 1, 2018 - งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 12

รายละเอียด


งาน ROU ครั้งที่ 13: 14-15 ธันวาคม 2562
Dec. 14, 2019 - งาน ROU ครั้งที่ 13: 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
Nov. 27, 2019 - ประกาศสมัครรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

รายละเอียด


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา2564-2565
Nov. 18, 2020 - ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา2564-2565

รายละเอียด