งานให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 12


ตารางเวลางานให้ความรู้ประชาชน 
หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00-11.00 
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 08.00 - 08.30 ลงทะเบียน 


08.30 – 08.45
พิธีเปิดงาน
08.45 – 09.00
มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ พ.อ. รศ. นพ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
09.00 – 09.15
ปัสสาวะปนเลือดกับ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พ.อ. ผศ. นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี
09.15 – 09.30
ปัสสาวะบ่อยแบบนี้ ปกติไหม? พ.ท. วิทยา จิระอนันต์กุล
09.30 – 09.45
นกเขาไม่ขัน อาจรุนแรงกว่าที่คุณคิด? พ.ท. วีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล
09.45 – 10.00
ปวดหลัง ปวดเอว กับนิ่วในระบบปัสสาวะ พ.ต. ธนิสสร พัฒนาสุวรรณ
10.00 – 11.00
Discussion Panel: ตอบคำถามข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมประชุม 

ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ทาง คุณหนึ่งฤทัย ศรีอร่าม 061-583-8945